Mezinárodní velká cena Polné

Na tento turnaj se z oddílu Orel jednota Žďár nad Sázavou přijelo poprat         12 závodníků. Potěšující je, že všichni získali medaili a někteří pohár za         1. místo.

Výsledky našich závodníků:
1. místo: Alena ŠEDOVÁ (2/0),
               Erik ŠTĚPÁN (3/0)
               Jiří ZACH (3/0).
2. místo: Václav JUDA (1/1),
               Denis MEDEK (3/1),
               Michaela PINTEROVÁ (3/1),
               Zuzana ŠEDOVÁ (2/1),
               Karolína ŠTĚPÁNOVÁ (1/1),
               Jana ŠTORKOVÁ (1/1).
3. místo: Jan JUDA (1/2),
              Vojtěch MEDEK (3/2),
              Tobiáš WIRTH (1/2).

Ing. René PINTERA, BA - trenér oddílu juda Orel Žďár nad Sázavou
Foto oddílu a získaných trofejí
Přebor ČR 2015 - OSTRAVA
Mezinárodní turnaj - Belgie 2015
Ukázka juda v podání našeho oddílu
Letní soutředění 2016 - každodenní, kondiční příprava
1. ročník turnaje "O Ždárskou hvězdu" - 2016
Mezinárodní turnaj - Siklós Maďarsko 2016
100% soustředěnost trenéra

Sponzoři

SPOMATCZ
Orel M&M reality
STOPR, s.r.o.
Žďár nad Sázavou cecho
Hettich JUDACREATIVE FOND VYSOČINY